Marta Morera, Directora, Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya

Directora de l’Institut Català d’Energia

Llicenciada en Ciències Ambientals, especialitat en Gestió i Planificació Ambiental per la Universitat de Girona, i Màster en Energia pel desenvolupament sostenible, energies renovables i estalvi i eficiència energètica de la UPC. Ha estat responsable d’Acció Ambiental a l’Ajuntament de Rubí on també ha estat tècnica de Medi Ambient, i responsable del projecte estratègic ‘Rubí Brilla’.

Des del juny de 2021 dirigeix l’Institut Català d’Energia, organisme de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l’eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.