Josep Escolano i Traver és el gerent del Consorci del Campus Diagonal-Besòs des del 20 de desembre de 2022. I també és el director de la Fundació bTEC.

Experiència professional en el desenvolupament de projectes complexos en entorns de canvi i innovació.

Grans projectes com els Jocs Olímpics de Barcelona o el Fòrum de la Cultures 2004, organitzacions complexes com la Universitat de Barcelona o la Universitat Politècnica, organitzacions, competitives com Henkel Ibèrica o Stanhome o projectes complexos i de disseny com el de la Fundació b_TEC i el Consorci del Campus Diagonal-Besòs