Director Transformació Tecnològica i Disrupció d’Acció