Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Catedràtic de Física de la UPC.

Àrea de recerca: l’estudi de l’estabilitat físico-química dels materials metàl·lics amorfs (http://mie.esab.upc.es/mmn/personal/crespo.php).

Sotsdirector de recerca de l’EETAC (2001-2002), sotsdirector del Departament de Física Aplicada (2005-2007) i coordinador del programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (2006-2010). Director del Departament de Física Aplicada (2011-2015). Director del Departament de Física de la UPC (2016-2019). Entre 2019 i 2021 vaig ser el president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC.
www.danicrespo.cat