Jordi José

EEBE

Filo Cañete

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Joan de Pablo, delegat del rector del Campus Diagonal-Besòs

Joan de Pablo

Fundació CTM Centre Tecnològic

Helena Sans

Districte de Sant Marti de l'Ajuntament de Barcelona

Josep Escolano

Fundació b_TEC

Grisha Domakowski

Fundació b_TEC

Núria Bacells

Nuria Bacells

David Bestué

Open Brains

Daniel Duque

Open Brains

Violeta Gràcia

Fusion for Energy