Jordi José

EEBE

Joan de Pablo, delegat del rector del Campus Diagonal-Besòs

Joan de Pablo

Fundació CTM Centre Tecnològic