Andreu Mas-Colell

Barcelona Institute of Science and Technology

J. Maria Martorell

Barcelona Supercomputer Center

Filo Cañete

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Janet Sanz

Ajuntament de Barcelona

Daniel Crespo Artiaga

UPC

Cristina Corchero Garcia

IREC

Joan Gómez Pallarès

Generalitat de Catalunya

Xavier Ferràs Hernández

ESADE

Stavros Chatzipanagiotou

F4E

Adriana Farran Marsa

EEBE